Photo Fewa Lake – Pokhara

One of the most beautiful and popular Lake in Nepal.

Fewa Lake from World Peace Stupa
View of the Fewa Lake and Pokhara Town from World Peace Stupa.

 

Fewa Lake
Fewa Lake Pokhara
Fewa Lake
Fewa Lake
Fewa Lake
Beautiful Photo of Fewa Lake with Mountain views