World Peace Stupa – Pokhara

World Peace Stupa
World Peace Stupa Pokhara
View of Fewa Lake from World Peace Stupa
View of Fewa Lake from World Peace Stupa
World Peace Stupa
World Peace Stupa
World Peace Stupa
View of Fewa Lake from World Peace Stupa
World Peace Stupa - Pokhara
View of Lake and Pokhara from World Peace Stupa.

Back to South Pokhara